LekArt groot succes

Kunstmanifestatie LekArt genoot van grote publieksbelangstelling. Ook Poëziekring Culemborg heeft een bijdrage geleverd aan het thema BinnensteBuiten. Op verschillende locaties klonken gedichten die de bezoekers van LekArt ontroering of soms een glimlach hebben bezorgd.

Ja

Ik heb je lief zoals je soms
gelijk een gouden zomerdag bent
nee nee nee
ik heb je lief zoals je bent
nee nee
ik heb je lief zoals
nee
ik heb je lief

K. Schippers

Een beeldverslag is te vinden op de Facebookpagina van Poëziekring Culemborg.